Μουσική

  • Μουσική Προπαιδεία
  • Ορχήστρα Νέων
  • Χορωδία
  • Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Γυμνάσια

Ατομικά Μαθήματα

  • Πιάνο
  • Αρμόνιο
  • Κιθάρα
  • Φλογέρα