ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CUMP 2019 (2)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ

Βλέπουμε τις δημιουργίες των παιδιών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ & ΠΑΙΖΩ», όλες φτιαγμένες από ανακυκλώσιμα υλικά.