Υπό το βάρος των εξελίξεων στο πεδίο της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο και
σε συνέχεια των προληπτικών μέτρων προχωρούμε στην ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του Πολιτιστικό Κέντρο μέχρι την Κυριακή 22/3.